Danh mục

Máy Tính Đồng Bộ HP

[Tổng 39 sản phẩm]
model

Bộ Máy Tính HP Plavion 590-p0xxx cũ |Core i3 9100 |Ram 8GB |SSD 180GB|Màn 19in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.500.000₫

3 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i3 9100 4x4 luồng upto 4.20 GHz • Ram : DDR4 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 180G M2 • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Tích Hợp Wifi - Bluetooth • Màn Hình : HP 19IN HD • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam
model

Bộ Máy Tính HP ProDesk 400 G2 SFF cũ Core i5 4460 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 19in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

3.300.000₫

3 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : HP ProDesk 400 G2 SFF • CPU : Core i5 4460 4x4 luồng upto 3.4Ghz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 120G • VGA: onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Màn Hình : HP 19in • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam
model
brand
Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i7 4770 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 22in
qwerty

5.400.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i7 4770 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 22in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

5.400.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i7 4770 4x8 luồng upto 3.90 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 240G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Ổ đĩa quang - ODD: DVD Slim • VGA: 1 cổng sau - DisplayPort: 2 cổng sau • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H ( Bảo Hành 36 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand
Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i5 4460 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 22in
qwerty

4.600.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i5 4460 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 22in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.600.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i5 4460 4x4 luồng upto 3.40 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 120G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Ổ đĩa quang - ODD: DVD Slim • VGA: 1 cổng sau - DisplayPort: 2 cổng sau • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H ( Bảo Hành 36 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand
Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i3 4130 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 22in
qwerty

4.200.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i3 4130 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 22in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.200.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i3 4130 2x4 luồng upto 3.40 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 120G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Ổ đĩa quang - ODD: DVD Slim • VGA: 1 cổng sau - DisplayPort: 2 cổng sau • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H ( Bảo Hành 36 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand
Bộ Máy Tính HP 6300 Pro SFF cũ |Core i7 3770 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 22in
qwerty

4.900.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP 6300 Pro SFF cũ |Core i7 3770 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 22in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.900.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i7 3770 4x8 luồng upto 3.90 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 240G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H ( Bảo Hành 36 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand
Bộ Máy Tính HP 6300 Pro SFF cũ |Core i7 2600 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 22in
qwerty

4.700.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP 6300 Pro SFF cũ |Core i7 2600 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 22in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.700.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i7 2600 4x8 luồng upto 3.80 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 240G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H ( Bảo Hành 36 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand
Bộ Máy Tính HP 6300 Pro SFF cũ |Core i5 3470 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 22in
qwerty

4.200.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP 6300 Pro SFF cũ |Core i5 3470 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 22in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.200.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i5 3470 4x4 luồng upto 3.60 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 120G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H ( Bảo Hành 36 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand
Bộ Máy Tính HP 6300 Pro SFF cũ |Core i5 2400 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 22in
qwerty

4.100.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP 6300 Pro SFF cũ |Core i5 2400 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 22in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.100.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i5 2400 4x4 luồng upto 3.40 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 120G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H ( Bảo Hành 36 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand
Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i7 4770 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 19in
qwerty

4.600.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i7 4770 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 19in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.600.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i7 4770 4x8 luồng upto 3.90 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 240G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Ổ đĩa quang - ODD: DVD Slim • VGA: 1 cổng sau - DisplayPort: 2 cổng sau • Màn Hình : HP 19inch HD ( Bảo Hành 3 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand Bán chạy
Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i5 4460 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 19in
qwerty

3.700.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i5 4460 |Ram 8GB |SSD 120GB |Màn 19in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

3.700.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i5 4460 4x4 luồng upto 3.40 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 120G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Ổ đĩa quang - ODD: DVD Slim • VGA: 1 cổng sau - DisplayPort: 2 cổng sau • Màn Hình : HP 19inch HD ( Bảo Hành 3 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
brand
Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i3 4130 |Ram 8GB |SSD 120GB|Màn 19in
qwerty

3.400.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính HP Prodesk 600 G1 SFF cũ |Core i3 4130 |Ram 8GB |SSD 120GB|Màn 19in

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

3.400.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : Đồng bộ HP • CPU : Core i3 4130 2x4 luồng upto 3.40 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: Đồng bộ HP • Ổ cứng: SSD 120G • VGA: Onboard • Vỏ: Đồng bộ HP • Tản: Đồng bộ HP • Ổ đĩa quang - ODD: DVD Slim • VGA: 1 cổng sau - DisplayPort: 2 cổng sau • Màn Hình : HP 19inch HD ( Bảo Hành 3 Tháng ) • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
1 2 3 4

Mua bán máy tính Máy Tính Đồng Bộ cũ mới

Máy Tính 365 Mua bán máy tính đồng bộ HP cũ mới uy tín giá rẻ nhất ở tại Hà Nội.

Địa chỉ mua bán máy tính Máy Tính Đồng Bộ HP cũ mới uy tín hàng đầu . Một trong số các địa chỉ cung cấp uy tín và chất lượng  không thể không kể đến Máy Tính 365 với bề giày 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT.

Ưu điểm của Máy Tính Đồng Bộ HP :

- Máy tính đồng bộ do nhà sản xuất kiểm tra và sản xuất, đảm bảo chất lượng của máy trước khi đến tay người dùng. Vì thế, đối với loại máy này thì khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về hiệu suất cũng như sự kết hợp hoàn hảo giữa các linh kiện trong case đồng bộ.

- Tính thẩm mĩ của máy tính đồng bộ cao và khả năng thống nhất về các linh kiện trong máy.

- Hơn nữa, các phần mềm bản quyền đã được tích hợp sẵn trong máy tính đồng bộ.

- Ngoài ra, máy tính đồng bộ hầu hết đều có chất lượng cao bởi đã được nghiên cứu ở các phòng nghiên cứu lớn trước khi được sản xuất nên hiệu năng của nó rất bền và thường mạnh hơn các loại máy tính khác.

- Nếu bạn không phải là một người rành về việc lắp ráp linh kiện sao cho phù hợp thì máy tính đồng bộ đặc biệt phù hợp với bạn.

- Chính sách bảo hành full case tốt

Tiêu chí lựa chọn máy tính đồng bộ HP :

Cấu hình

Cấu hình của dòng Máy tính đồng bộ này là do nhà sản xuất đưa ra. Nếu bạn có thể tìm được linh kiện phù hợp thì bạn hoàn toàn có thể nâng cấp theo ý muốn.

Giá cả

Sản phẩm này có thể đáp ứng được nhu cầu và khả năng tài chính của tất cả mọi người

Chất lượng

Đây mới là sự khác biệt lớn giữa case tự lắp rap và máy tính đồng bộ, đây là lời giải cho câu hỏi tại sao cùng cấu hình mà giá của máy tính đồng bộ nhỉnh hơn chút so với case tự lắp rap.

Tại sao nên chọn mua máy tính đồng bộ HP cũ mới tại Máy Tính 365 ?

Máy Tính 365 chuyên cung cấp các các loại máy tính đồng bộ cũ mới giá rẻ theo tiêu chuẩn 3 đúng: đúng nguồn gốc, đúng chất lượng và đúng thông số, mẫu mã.
✔ Cam kết hoàn 100% số tiền nếu cung cấp sản phẩm không đúng đơn đặt hàng.
✔ Miễn phí giao hàng trong phạm vị nội thành với bán kính 10km;
✔ Chế độ bảo hành uy tín, chất lượng; đồng thời có dịch vụ bảo hành tận nơi linh hoạt.
✔ Chính sách chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo với hình thức khuyến mãi hấp dẫn, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của khách hàng.
✔ Đội ngũ kĩ thuật viên, tư vấn viên chuyên nghiệp, đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng
✔ Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng Visa, Master Card
Bạn hãy truy cập vào trang web của Máy Tính 365 để tham khảo các loại máy tính cũ mới tốt nhất và chọn cho mình một sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu và sở thích với giá thành rẻ. Chúc bạn thành công

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!