Danh mục

Máy Tính Văn Phòng Core i5

[Tổng 20 sản phẩm]
model
Brand
Máy Tính Văn Phòng cũ Core i5 8400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22IN
qwerty

6.250.000₫

✓ Còn hàng

  Phím - Chuột

Máy Tính Văn Phòng cũ Core i5 8400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22IN

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

6.250.000₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H310 • CPU : Core i5 8400 6X6 luồng upto 4.0 GHz • Ram : DDR4 8G Bus 2666 • Nguồn: CST 300W • Ổ cứng: SSD 256G • VGA: HD Graphics • Tản: Stosk • Vỏ: Văn Phòng NEW • Màn Hình : IPS 22IN V2205H FHD NEW • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Phím - Chuột
model

Máy Tính Văn Phòng cũ Core i5 8400 |Ram 8GB |SSD 256GB

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.450.000₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H310 • CPU : Core i5 8400 6X6 luồng upto 4.0 GHz • Ram : DDR4 8G Bus 2666 • Nguồn: CST 300W • Ổ cứng: SSD 256G • VGA: HD Graphics • Tản: Stosk • Vỏ: Văn Phòng NEW • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam
model
Brand
Bộ Máy Tính cũ Core i5 2400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22in FHD
qwerty

4.100.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính cũ Core i5 2400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22in FHD

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.100.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H61 • CPU : Core i5 2400 4x4 luồng upto 3.30 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: CST 300W • Ổ cứng: SSD 256G • VGA: Onboard • Vỏ: Văn Phòng New • Tản: Stock • Màn Hình : IPS 22inch V2205H FHD NEW • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
Brand
Bộ Máy Tính cũ Core i5 3470 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 22in FHD
qwerty

4.250.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính cũ Core i5 3470 |Ram 8GB |SSD 240GB |Màn 22in FHD

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.250.000₫

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H61 • CPU : Core i5 3470 4x4 luồng upto 3.60 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: CST 300W • Ổ cứng: SSD 256G • VGA: Onboard • Vỏ: Văn Phòng New • Tản: Stock • Màn Hình : IPS 22IN V2205H FHD NEW • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
Brand
Bộ Máy Tính cũ Core i5 4460 |Ram 8GB |SSD 256GB| Màn 22IN FHD
qwerty

4.600.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính cũ Core i5 4460 |Ram 8GB |SSD 256GB| Màn 22IN FHD

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

4.600.000₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H81 • CPU : Core i5 4460 4x4 luồng upto 3.4 GHz • Ram : DDR3 8G • Nguồn: CST 300W • Ổ cứng: SSD 256G • VGA: Onboard • Vỏ: Văn Phòng New • Tản: Stock • Màn Hình : IPS 22inch V2205H FHD NEW • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
Brand
Máy Tính cũ Core i5 7400 |Ram 8GB |SSD 256GB| Màn 22IN FHD
qwerty

5.500.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Máy Tính cũ Core i5 7400 |Ram 8GB |SSD 256GB| Màn 22IN FHD

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

5.500.000₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H110 • CPU : Core i5 7400 4x4 luồng upto 3.5 GHz • Ram : DDR4 8G • Nguồn: CST 300W • Ổ cứng: SSD 256G • VGA: VGA Onboard • Vỏ: Văn Phòng • Tản: Stock • Màn Hình : IPS 22IN V2205H FHD NEW • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
Brand
Máy Tính cũ Core i5 6400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22IN FHD
qwerty

5.250.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Máy Tính cũ Core i5 6400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22IN FHD

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

5.250.000₫

24 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H110 • CPU : Core i5 6400 4x4 luồng upto 3.3 GHz • Ram : DDR4 8G • Nguồn: CST 300W • Ổ cứng: SSD 256G • VGA: VGA Onboard • Vỏ: Văn Phòng • Tản: Stock • Màn Hình : IPS 22IN V2205H FHD NEW • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
Brand
Bộ Máy Tính Mới Core i5-13400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22in FHD
qwerty

10.530.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính Mới Core i5-13400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22in FHD

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

10.530.000₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : B760M Socket 1700 • CPU : Intel Core i5-13400 Tray 10x16 luồng upto 4.6 GHz • Ram : DDR4 8G Buss 2666 • Nguồn: CST 400W • Ổ cứng: SSD 256G M2 Nvme • VGA: Onboard • Vỏ: Văn Phòng • Tản: Stock • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H FHD • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
Brand
Bộ Máy Tính Mới Core i5 12400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22in FHD
qwerty

8.880.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Bộ Máy Tính Mới Core i5 12400 |Ram 8GB |SSD 256GB |Màn 22in FHD

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

8.880.000₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H610 Socket 1700 • CPU : Intel Core i5 12400 Tray 6x12 luồng upto 4.4 GHz • Ram : DDR4 8G Buss 2666 • Nguồn: CST 400W • Ổ cứng: SSD 256G M2 Nvme • VGA: Onboard • Vỏ: Văn Phòng • Tản: Stock • Màn Hình : VSP IPS 22inch V2205H FHD • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
model
Brand
Máy Tính Mới Core i5-13400 |Ram 8GB |SSD 256GB
qwerty

8.730.000₫

✓ Còn hàng

Máy Tính Mới Core i5-13400 |Ram 8GB |SSD 256GB

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

8.730.000₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : B760M Socket 1700 • CPU : Intel Core i5-13400 Tray 10x16 luồng upto 4.6 GHz • Ram : DDR4 8G Buss 2666 • Nguồn: CST 400W • Ổ cứng: SSD 256G M2 Nvme • VGA: Onboard • Vỏ: Văn Phòng • Tản: Stock • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam
model
Brand
Máy Tính Mới Core i5 12400 |Ram 8GB |SSD 256GB
qwerty

7.080.000₫

✓ Còn hàng

Máy Tính Mới Core i5 12400 |Ram 8GB |SSD 256GB

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

7.080.000₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H610 Socket 1700 • CPU : Intel Core i5 12400 Tray 6x12 luồng upto 4.4 GHz • Ram : DDR4 8G Buss 2666 • Nguồn: CST 400W • Ổ cứng: SSD 256G M2 Nvme • VGA: Onboard • Vỏ: Văn Phòng • Tản: Stock • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam
model
Brand
Máy Tính Mới Core i3-12100 |Ram 8GB |SSD 256GB
qwerty

6.030.000₫

✓ Còn hàng

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột

Máy Tính Mới Core i3-12100 |Ram 8GB |SSD 256GB

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

6.030.000₫

36 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
  • Main : H610 Socket 1700 • CPU : Core i3-12100 Tray 4x8 luồng upto 4.3 GHz • Ram : DDR4 8G Buss 2666 • Nguồn: CST 400W • Ổ cứng: SSD 256G M2 Nvme • VGA: Onboard • Vỏ: Văn Phòng • Tản: Stock • Xuất Xứ : Lắp Ráp Tại Việt Nam

Khuyến mãi

  Tặng Phím - Chuột - Lót Chuột
1 2

Mua bán máy tính Máy Tính Văn Phòng Core i5 cũ mới

Máy Tính 365 Mua bán máy tính văn phòng Core i5 cũ mới , uy tín giá rẻ nhất ở tại Hà Nội .

Địa chỉ mua bán máy tính Máy Tính Văn Phòng Core i5 cũ mới uy tín hàng đầu . Một trong số các địa chỉ cung cấp uy tín và chất lượng  không thể không kể đến Máy Tính 365 với bề giày 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT. 

Tiêu chí lựa chọn Máy TÍnh Văn Phòng Core i5 :

Bộ vi xử lý CPU

CPU hay còn gọi là chip máy tính đóng vai trò là một bộ vi xử lý trung tâm. Bộ phận này có nhiệm vụ xử lý tất cả các tác vụ, lệnh được chuyển đến từ phần cứng lẫn phần mềm để đáp ứng các nhu cầu làm việc cho người dùng.

Bộ vi xử lý CPU chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sức mạnh cũng như khả năng xử lý mượt mà các tác vụ trong quá trình hoạt động của một chiếc máy tính. Thiết bị mạnh hay yếu phần lớn đều được đánh giá dựa vào hiệu năng của chip CPU.

Bạn nên chọn các dùng CPU Pentium trở lên 

RAM

RAM là bộ nhớ đệm của một chiếc máy tính. Bộ phận này có nhiệm vụ lưu trữ các thông tin, dữ liệu của các phần mềm hay ứng dụng khi chúng được khởi chạy. Sau đó, số dữ liệu này được đưa đến các CPU và GPU để xử lý.

Nếu bộ nhớ RAM càng lớn thì càng chứa được nhiều dữ liệu hơn. Nhờ đó mà máy tính sẽ có thể truy xuất dữ liệu nhanh hơn, nâng cao khả năng đa nhiệm cũng như giúp người dùng có thể mở cùng lúc nhiều ứng dụng mà không gặp tình trạng giật lag.

Bạn nên chọn các dòng máy tính có bộ nhớ Ram 4GB trở lên

Bộ nguồn PSU

Bộ nguồn PSU có thể hiểu là một thiết bị cung cấp điện cho toàn bộ phần cứng của một chiếc máy tính để bàn. Nhờ có bộ phận này mà các linh kiện bên trong máy được cấp đủ điện mới có thể giúp cho toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động được.

Đây được xem là một trong những bộ phận quan trọng nhất của một chiếc máy tính để bàn. Bên cạnh đóng vai trò cung cấp năng lượng, thì khả năng hoạt động của bộ nguồn PSU còn ảnh hưởng đến sự ổn định và độ bền của toàn bộ hệ thống máy tính.

Bạn nên chọn bộ nguồn chạy công suất thực từ 300W

Ổ cứng

Ổ cứng là bộ nhớ lưu trữ các dữ liệu trên một chiếc máy tính để bàn bao gồm cả hệ điều hành. Các dữ liệu này có thể được cập nhật thường xuyên trong quá trình sử dụng của người dùng như thêm hay xóa bớt các loại tài liệu, hình ảnh, video cá nhân,...

Ngoài ra, ổ cứng cũng quyết định đến mức độ bảo mật dữ liệu, khả năng truy xuất dữ liệu hay tốc độ khởi động của một chiếc máy tính. Hiện nay các thiết bị máy tính để bàn thường được trang bị 2 loại ổ cứng là HDD và SSD.

Bạn nên chọn máy tính có sẵn SSD và mở rộng HDD để có thể nâng cấp sau này .

Vỏ máy tính (Case)

Vỏ máy tính (Case) hay thùng máy là bộ phận ở bên ngoài có nhiệm vụ bao bọc cũng như liên kết các bộ phận bên trong của một chiếc máy tính. Case máy giúp cho các bộ phận như RAM, ổ cứng,... tránh khỏi các tác động từ bên ngoài có thể dẫn đến hư hỏng.

Bên cạnh đó, bộ phận này còn có khả năng giúp phân tỏa nhiệt của các bộ phận bên trong ra ngoài môi trường trong quá trình hoạt động. Case máy tính có kiểu dáng rất đa dạng và được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau.

Với dòng máy văn phòng thì vỏ Case không cần quá  cao cấp , bạn nên ưu tiên lựa chọn các dòng vỏ chắc chắn và giá vừa phải .

Ổ đĩa quang

Ổ đĩa quang trên máy tính để bàn là bộ phận có nhiệm vụ đọc, ghi các loại đĩa quang. Chúng có các tia laser được chiếu vào bề mặt của đĩa để phản chiếu ánh sáng lại đầu thu và sau đó giải mã thành tín hiệu để máy tính xử lý.

Bộ phận này bao gồm ổ đọc (Read-only) hoặc ổ đọc và ghi kết hợp (Burn and Read). Ổ đĩa quang giúp cho việc cài đặt phần mềm, đọc và lưu trữ dữ liệu bằng các loại đĩa CD, DVD được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Mainboard (Bo mạch chủ)

Mainboard hay còn gọi là bo mạch chủ là bộ phận được đặt ở vị trí trung tâm của case máy tính, chúng có chức năng phân phối điện năng cho phần cứng của máy tính như CPU, GPU, RAM,... qua đó tạo ra sự liên kết giữa các bộ phận này với nhau.

Bên cạnh đó, mainboard còn có chức năng tạo ra liên kết giữa máy tính với các thiết bị ngoại vi, điều khiển tốc độ truyền dữ liệu giữa các thiết bị điện tử với máy tính. Bên cạnh đó, bộ phận này đóng vai trò quan trọng, quyết định để cấu trúc cũng như độ bền của một bộ máy tính để bàn.

Card đồ họa

Card đồ họa (Graphics card) là bộ phận chuyên dụng, có chức năng xử lý các tác vụ liên quan đến đồ họa và hình ảnh trên máy tính. Cụ thể, bộ phận này sẽ giải quyết các vấn đề về độ phân giải, độ tương phản, màu sắc của các hình ảnh hay video.

Do đó, card đồ họa đóng vai trò quyết định đến sự sống động, mượt mà, sắc nét của hình ảnh và video khi chúng được trình chiếu trên màn hình khi người dùng xem phim, chơi game,.... Chúng được chia thành 2 loại là card rời và card tích hợp (Onboard).

Với dòng máy văn phòng thì Card đồ họa tích hợp đã dư sức làm hết mọi công việc nên bạn hãy ưu tiên đầu tư cho các linh kiện bộ phần khác .

Các loại máy tính văn phòng Core i5 tại Máy Tính 365 :

Máy tính văn phòng 2nd :

Đây là dòng máy tính văn phòng cũ, giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định, có các mức giá khác nhau từ 1.5~8 triệu; thiết kế đặc trưng dành riêng cho văn phòng . Hãy tham khảo và lựa chọn dàn máy tính văn phòng 2nd để có thể thoải mái lướt web và làm việc hiệu quả . Giá thành rẻ nhưng chất lượng ok nhé các bạn gói bảo hành từ 1 đến 12 tháng .


Máy tính văn phòng New :

PC văn phòng New là dòng máy tính văn phòng mới 100% giá rẻ có chế độ bảo hành dễ dàng, giao hàng tận nơi và nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn. Các loại máy tầm trung với mức giá dao động từ 4~10 triệu .

Dàn máy tính văn phòng trọn bộ

Nếu không hiểu biết lắm về công nghệ và không có thời gian lựa chọn từng loại thiết bị, linh kiện và phụ kiện, bạn có thể tham khảo mục máy tính văn phòng , PC văn phòng trọn bộ. Trong đó, tất cả các thiết bị, linh kiện đã được các chuyên gia và nhân viên kỹ thuật tính toán, phối kết hợp lý, đảm bảo dàn máy tính cấu hình mạnh với mức giá hợp lý .

Tại sao nên chọn mua máy tính văn phòng Core i5 cũ mới tại Máy Tính 365 ?

Máy Tính 365 chuyên mua bán máy tính cũ mới uy tín giá rẻ theo tiêu chuẩn 3 đúng: đúng nguồn gốc, đúng chất lượng và đúng thông số, mẫu mã.
Bán đúng giá cả: bạn sẽ được bảo đảm về giá và Tuyệt đối không sợ bị hớ.
Đúng chất lượng: bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng hàng hoá bằng Hợp đồng có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và Đúng tính năng kỹ thuật như đã chào hàng.
Giá cả cạnh tranh: bạn sẽ được mua số lượng Đơn Lẻ theo giá Bán Buôn.
Thái độ phục vụ: các bạn sẽ được Máy Tính 365 phục vụ theo đúng phương châm Khách hàng là thượng đế.
Dịch vụ hoàn hảo: bạn sẽ được hưởng các chính sách, chế độ Dịch vụ số 1 tại Việt Nam.
Cam kết hoàn 100% số tiền nếu cung cấp sản phẩm không đúng đơn đặt hàng.
Miễn phí giao hàng trong phạm vị nội thành với bán kính 10km
Chế độ bảo hành uy tín, chất lượng; đồng thời có dịch vụ bảo hành tận nơi linh hoạt.
Chính sách chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo với hình thức khuyến mãi hấp dẫn, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của khách hàng.
Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng Visa, Master Card
Bạn hãy truy cập vào trang web của Máy Tính 365 để tham khảo các loại máy tính cũ mới tốt nhất và chọn cho mình một sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu và sở thích với giá thành rẻ. Chúc bạn thành công

 

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!